28428_SCEM_fld Zorg rond de pasgeborene.jpg

Zorg rond de pasgeborene

Het is ons een groot genoegen u weer te mogen uitnodigen voor het jaarlijks terugkerende symposium Zorg rond de Pasgeborene. Niet meer in november maar in januari, het begin van een nieuw jaar. Mooi passend bij ons thema: bij het begin beginnen.

Een symposium voor alle zorgprofessionals werkzaam met pasgeborenen. Dit vraagt om een verbindend thema. Wij kozen voor de opvang van de neonaat. Het moment waar alles om draait, waar alles begint; de zorg, de samenwerking met verschillende disciplines en met de ouders.

De verbinding hebben we ook gezocht door jullie te vragen wat er leeft in het werkveld rondom dit thema. We hopen antwoord te geven op de meest prangende vragen door jullie gesteld. We hebben gekozen voor best practices, nieuwe ontwikkelingen, maar schuwen ook niet de discussie rondom onderwerpen als de gentle sectio, huid op huid na de geboorte en het geboorteplan. Natuurlijk hebben we mooie verhalen en leerzame thema’s. Niet alleen vanuit de ogen van de zorgprofessional, de verloskundige, de verpleegkundige, de gynaecoloog of de neonatoloog, maar ook vader komt aan het woord. Allemaal met een andere kijk op dat cruciale moment van de geboorte. Konden we maar eens kijken met de ogen van de pasgeborene!

De traditionele Truus Vanlier-prijs voor de meest innovatieve en prikkelende poster zal dit jaar worden uitgereikt door de naamgever van deze prijs, wij zijn vereerd Truus te mogen verwelkomen in Ede. (Zie voor meer informatie: tabblad Truus Vanlier-prijs / Call for Abstracts).

De organisatie van het symposium ligt deze keer in handen van afdeling Neonatologie en Verloskunde van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis en de Couveuseafdeling van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen. 

Voor meer informatie over het programma ga naar tabblad Symposium 2018 of klik hier

 

Foto-impressie symposia

 

Het landelijk hoofdenoverleg IC Neonatologie en de Landelijke Begeleidingscommissie Zorg rond de pasgeborene zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de deskundigheid vanuit de neonatale IC-centra over te dragen aan de neonatologie-, kinder- en kraamverpleegkundigen in de algemene ziekenhuizen.

Naast het plenaire congresprogramma vindt het overdragen van kennis ook plaats door het initiëren van de Truus Vanlier-prijs. Deze prijs is in 2004 in het leven geroepen. Het doel van deze prijs is het vergroten van de professionaliteit van verpleegkundigen die zich bezig houden met de kwaliteit van zorg rond de (zieke) pasgeborene. Onder het kopje Truus Vanlier-prijs op deze site vindt u hier meer over. Ook vindt u hier de posters van de winnaars van afgelopen jaren.

Heeft u vragen of aanvullingen naar aanleiding van het bezoek aan deze site en/of het symposium, dan komen wij graag met u in contact.

Met vriendelijk groet,
Namens de Landelijke Begeleidingscommissie Zorg rond de pasgeborene