logo Zorg Rond.jpg

Call for Abstracts

Presenteer jouw onderzoek of innovatie op het symposium!

Wij nodigen enthousiaste verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten uit hun onderzoek of innovatie, met betrekking tot geboortezorg/neonatologie aan te melden.

Geïnteresseerd? 
Stuur dan vóór 23 november jouw abstract naar asmarius@scem.nl. Het abstract, in het Nederlands, max. 400 woorden, dient in ieder geval de volgende onderdelen te bevatten: (I) Inleiding, (II) Doelstelling/ probleemstelling, (II) Methoden/aanpak, (IV) Resultaten, (V) Conclusies.

Vakprijs
De Landelijke Begeleidingscommissie beoordeelt na 23 november of het abstract in aanmerking komt voor een poster en/of presentatie. Indien je geselecteerd wordt, je onderzoek/innovatie op 28 januari te presenteren, krijgt één persoon gratis toegang tot het symposium. Onder alle geselecteerden looft de commissie tijdens het symposium de Truus Vanlier-prijs uit. Deze prijs bestaat uit een geldbedrag van € 500,- en een trofee.

Criteria voor de beoordeling zijn originaliteit, inleiding en methoden/resultaat/praktische toepasbaarheid.

Publieksprijs
Naast een posterpresentatie tijdens de pauzes, krijgen 4-6 verpleegkundigen ieder 3 minuten de tijd om hun onderzoek/innovatie te presenteren op het podium (hiervoor krijg je begeleiding in de vorm van een professionele training). Het mooie van deze korte presentaties is dat zij helpen de essentie van jouw innovatie of onderzoek over te brengen. En het publiek krijgt in korte tijd een goed overzicht van nieuwe resultaten. Met een applausmeter wordt vastgesteld welke presentatie door het publiek als beste wordt beoordeeld. De winnaar krijgt de SLAM publieksprijs 2019, bestaande uit een trofee en de publiciteit!

Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met Astrid Smarius (asmarius@scem.nl) of bel naar 06-20154291.