logo Zorg Rond.jpg

Call for Abstracts

Presenteer jouw onderzoek of innovatie op het symposium!

Wij nodigen enthousiaste verpleegkundigen uit hun onderzoek of innovatie, die betrekking hebben op de zorg voor (ernstig) zieke pasgeborenen aan te melden.

Geïnteresseerd? Stuur dan vóór 15 december jouw abstract naar jdesel@scem.nl. Het abstract, in het Nederlands, max. 400 woorden, dient naast originaliteit in ieder geval de volgende onderdelen te bevatten: (i) Inleiding, (ii) Doelstelling/ probleemstelling, (iii) Methoden/aanpak, (iv) Resultaten, (v) Conclusies. Klik hier voor de exacte criteria waaraan het abstract moet voldoen.

Vakprijs
De Landelijke Begeleidingscommissie beoordeelt na 15 december of het abstract in aanmerking komt voor een poster en/of presentatie. Indien je geselecteerd wordt je onderzoek/innovatie op
29 januari te presenteren, krijgt één persoon gratis toegang tot het symposium. Onder alle geselecteerden looft de commissie tijdens het symposium de Truus Vanlier-prijs uit. Deze prijs bestaat uit een geldbedrag van € 500,- en een trofee.

Publieksprijs
Naast een posterpresentatie tijdens de pauzes, krijgen 4-6 verpleegkundigen ieder 3 minuten de tijd om hun onderzoek/innovatie te presenteren op het podium (hiervoor krijg je begeleiding in de vorm van een professionele training). Het mooie van deze korte presentaties is dat zij helpen de essentie van innovaties/onderzoeken over te brengen. En het publiek krijgt in korte tijd een goed overzicht van nieuwe resultaten. Met een applausmeter wordt vastgesteld welke presentatie door het publiek als beste wordt beoordeeld. De winnaar krijgt de SLAM publieksprijs 2018, bestaande uit een trofee en de eer!

Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met Judith Desel (jdesel@scem.nl) of bel naar 0345 – 57 66 42.