Truus Vanlier prijs

De Truus Vanlier-prijs is in het leven geroepen ter bevordering van de professionaliteit van verpleegkundigen, die zich bezig houden met de kwaliteit van zorg rond de (zieke) pasgeborene. De prijs is vernoemd naar Truus van Lier die één van de eerste organisatoren van het symposium was en op inspirerende wijze 25 jaar heeft deelgenomen in de landelijke begeleidingscommissie.

 
 

Criteria en Abstractinformatie

Criteria voor de beoordeling zijn:

Orginaliteit
Inleiding en methoden
Resultaat
Praktische toepasbaarheid


Abstractinformatie

Algemene gegevens:
Naam
Voornaam
Instelling
Afdeling
Werkadres
Postcode & woonplaats
Telefoonnummer werk
Telefoonnummer privé

Thema van het abstract

Inleiding:

Inleiding
Doelstelling/probleemstelling
Methoden/aanpak
Resultaten
Conclusies
Aantal woorden
Het abstract mag, inclusief titel, maximaal 400 woorden bevatten en dient in Word te worden aangeleverd.

Uiterste inzenddatum:

Inzending mailen (bij voorkeur):
asmarius@scem.nl

óf
Inzending opsturen:
SCEM
T.a.v. Astrid Smarius
Postbus 21
4196 ZG  TRICHT


Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met Astrid Smarius (asmarius@scem.nl) of bel naar 06-20154291.