logo Zorg Rond.jpg

Call for Abstracts

Presenteer jouw onderzoek of innovatie op het symposium!

Wij nodigen enthousiaste verpleegkundigen, verloskundigen en verpleegkundig specialisten uit hun onderzoek of innovatie met betrekking tot geboortezorg/neonatologie aan te melden.

Geïnteresseerd? 
Stuur dan vóór 23 december jouw abstract naar asmarius@scem.nl. Het abstract, in het Nederlands, max. 400 woorden, dient in ieder geval de volgende onderdelen te bevatten: (I) Inleiding, (II) Doelstelling/ probleemstelling, (III) Methoden/aanpak, (IV) Resultaten, (V) Conclusies.

Vakprijs
De Landelijke Begeleidingscommissie beoordeelt op 6 januari of het abstract in aanmerking komt voor een poster en/of presentatie. Indien je geselecteerd wordt, je onderzoek/innovatie op 27 januari te presenteren, krijgt één persoon gratis toegang tot het symposium. Onder alle geselecteerden looft de commissie tijdens het symposium de Truus Vanlier-prijs uit. Deze prijs bestaat uit een geldbedrag van € 500,- en een trofee.

Criteria voor de beoordeling zijn originaliteit, inleiding en methoden/resultaat/praktische toepasbaarheid.

Publieksprijs
Naast een posterpresentatie tijdens de pauzes, krijgen 4-6 inzenders ieder 3 minuten de tijd om hun onderzoek/innovatie te presenteren op het podium (hiervoor volg je eerst een professionele sprekerstraining). Het mooie van deze korte presentaties is dat zij helpen de essentie van jouw innovatie of onderzoek over te brengen. En het publiek krijgt in korte tijd een goed overzicht van nieuwe resultaten. Met een applausmeter wordt vastgesteld welke presentatie door het publiek als beste wordt beoordeeld. De winnaar krijgt de SLAM publieksprijs 2020, bestaande uit een € 100,- en een trofee!

Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met Astrid Smarius (asmarius@scem.nl) of bel naar 06-20154291.

 

Criteria en Abstractinformatie

Criteria voor de beoordeling zijn:

  • Orginaliteit
  • Inleiding en methoden
  • Resultaat
  • Praktische toepasbaarheid

Abstractinformatie

Algemene gegevens:
Naam
Voornaam
Instelling
Afdeling
Werkadres
Postcode & woonplaats
Telefoonnummer werk
Telefoonnummer privé

Thema van het abstract

Inleiding:

  1. Inleiding
  2. Doelstelling/probleemstelling
  3. Methoden/aanpak
  4. Resultaten
  5. Conclusies

Aantal woorden
Het abstract mag, inclusief titel, maximaal 400 woorden bevatten en dient in Word te worden aangeleverd.

Uiterste inzenddatum:
23 december 2019

Inzending mailen (bij voorkeur):
asmarius@scem.nl

óf
Inzending opsturen:

SCEM
T.a.v. Astrid Smarius
Postbus 21
4196 ZG  TRICHT