Zuurstof als medicijn!

In de jaren vijftig van de vorige eeuw kwam men erachter dat pasgeborenen blind konden worden als gevolg van een overmaat aan zuurstof. Hierop werd besloten om maximaal 40% zuurstof toe te dienen aan pasgeborenen. Het gevolg: voor elk kind dat uiteindelijk blind werd ten gevolge van deze maatregel overleden 16 anderen. Blijkbaar is de toediening van zuurstof en het vaststellen van saturatie grenzen dus niet zo eenvoudig als gedacht.

In de voordracht wordt onder andere gekeken naar de achtergronden en de gevolgen van zuurstoftherapie op de orgaansystemen van de premature pasgeborene. Daarnaast wordt inzicht gegeven in het gebruik van zuurstof in specifieke situaties, aan de hand van twee wereldwijde onderzoeken die momenteel plaatsvinden.