Retinopathie bij de prematuur

Door het in leven houden van steeds jongere prematuren wordt de kans op retinopatie (ROP) steeds groter. Bij prematuren van 25 weken en ouder is de kans op ROP waarvoor behandeling noodzakelijk is ongeveer 15%, bij prematuren van 24 weken is de kans gestegen tot ongeveer 30%. Ook het post-laser traject is bij 24 weken prematuren kritischer en de kans op progressie tot netvliesloslating is groter.

De presentatie van dr. Kerkhoff zal gaan over het ontstaan van ROP en de behandeling ervan. Hij zal hierbij gebruik maken van beelden die gemaakt zijn met de RETCAM.