Met het oog op de toekomst: Zorginnovatie in de neonatologie

De technologieën die nodig zijn om prematuur geboren baby’s te monitoren en in leven te houden hebben ook hun keerzijde. Uit onderzoek blijkt dat stress veroorzaakt door pijn, discomfort, blootstelling aan heftige prikkels of een combinatie van deze factoren, oorzaken kunnen zijn voor ontwikkelingsproblemen op fysiek, psychomotorisch en psychisch gebied die het latere leven van deze pasgeborenen negatief kunnen beïnvloeden. De verstoorde ouder-kindbinding die door de vroeggeboorte is ontstaan behoeft zorg en aandacht van de medewerkers van afdelingen die met deze kwetsbare patiëntjes werken.

Dr. Bambang Oetomo, neonatoloog van het Máxima Medisch Centrum, is als professor verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven (TUe). Samen met de afdeling Industrial Design van de TUe doet hij onderzoek naar de mogelijkheden om het comfort van preterm geborenen te vergroten en de ouder-kindbinding te versterken. Hierbij kan gedacht worden aan mogelijkheden voor het ‘plak-electrode-loos’ bewaken van vitale functies en onderzoek naar geur en stemgeluid van ouders ten behoeve van technologische innovaties om de ouder-kindbinding te versterken.