Neonatole zuurstoftherapie: Observatie van de dagelijkse praktijk

Dr. ir. Anne van der Eijk zal ingaan op een observationele studie met betrekking tot de toediening van zuurstof door verpleegkundigen. Zijn we als verpleegkundigen wel zo nauwkeurig als het om zuurstoftoediening gaat, of is er nog winst te behalen? En welke rol is er weggelegd voor de pulse-oximetrie?