Verpleegkundige zorg en ouderbegeleiding bij oogbehandelingen

ROP ontstaat vooral bij premature en of dysmature kinderen. Grotendeels betreft het kinderen die geboren zijn tussen de 24 en 30 weken. ROP ontstaat vaak pas in een periode dat ouders net durven te ontspannen na weken van stress en onzekerheid. Deze kinderen en hun ouders hebben al een hele geschiedenis achter de rug. Zo heeft het kindje weken op een NICU gelegen en is het kindje vanuit daar naar een perifeer ziekenhuis gegaan. Ouders kijken er na al die weken naar uit om naar huis te gaan. Vervolgens moeten zij terug naar de NICU in verband met de oogbehandeling. Dit vraagt opnieuw een aanpassing. Vaak is het ook nog een andere NICU dan waar ze eerder met hun kindje verbleven.

Bij de oogbehandeling krijgen ouders weer te kampen met onzekerheden. Over het zicht van hun kindje, maar ook over de longconditie. Hun kindje zal tijdens de operatie, en in sommige gevallen ook daarna, weer aan de beademing moeten.

Vaak zijn ze ver van huis en moeten ze zich wederom aanpassen aan de nieuwe regels en afspraken van het andere ziekenhuis. Dit gegeven,  samen met de onzekerheden zorgt ervoor dat het belangrijk is dat de communicatie heel goed verloopt.