Truus Van lier prijs.jpg

 

Inzendingen 2020

Winaar Truus Vanlier-prijs 2020:

Communicatiebord ten behoeve van de visie Family Centered & Integrated care, Godelief van den Aker, Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis

Winaar Slam Publieksprijs 2020:

Derden in de zorg, Ellen Beukema, Els van Wingerden en Agnes van den Hoogen

 Overige inzendingen:

 1. Het voorkomen van onverwachte neonatale collaps in de eerste twee uur postpartum, Sabine Logie
 2. Wel of niet uitzuigen met NaCl 0,9% bij een geïntubeerde (premature) pasgeborene, Jacoline van der Plas, Lisa van der Zeeuw, Henriëtte van Zanten
 3. Implementatie Kwaliteitskader Wat Ouders Willen in Geboortezorg en Neonatologie, Jacobien Wagemaker
 4. Implementatie (Na)zorg baby’s en familie na opname ziekenhuisJacobien Wagemaker
 5. Gezinsgerichte visite: ouders als partners bij de artsenvisite?!Judith Bonsink
 6. Video Interactie BegeleidingHerma Davelaar-van Zanten
 7. Ervaringen van zorgprofessionals met het bekwamen van ouders binnen geïntegreerde Obstetrische en Neonatale zorg, Mireille Stelwagen (Poster wordt tijdens het symposium verspreid)
 8. Observatie van ouders en arts; een goed gesprek?, Kim Tenfelde
 9. Factoren en adviezen die bijdragen aan het voorkomen van SUPC, Isabella Bond
 10. Moedermelk ScannerCorry van Zwieten-Hartstra
 11. Voorgeschreven en aanbevolen eiwit-intake bij matig- en laat prematuren en de bijdrage aan groei in gewicht en hoofdomtrek tot à terme leeftijdLinda Gerritsen
 12. Evaluatie van de oudervisite op de NeonatologieFloor Jenken
 13. Factoren die de implementatie van Family-Centered Care op de Neonatologie Intensive Care Unit beïnvloedenSabine Oude Maatman