Inzendingen 2020

Inzendingen Truus Vanlier-prijs 2020:

Je kunt jouw poster nog inzenden tot 23 december 2019!

  • Implementatie Kwaliteitskader Wat Ouders Willen in Geboortezorg en Neonatologie, Jacobien Wagemaker
  • Implementatie (Na)zorg baby’s en familie na opname ziekenhuis, Jacobien Wagemaker
  • Gezinsgerichte visite: ouders als partners bij de artsenvisite?!, Judith Bonsink
  • Video Interactie Begeleiding, Herma Davelaar-van Zanten
  • Het voorkomen van onverwachte neonatale collaps in de eerste twee uur postpartum, Sabine Logie
  • Ervaringen van zorgprofessionals met het bekwamen van ouders binnen geïntegreerde Obstetrische en Neonatale zorg, Mirelle Stelwagen
  • Communicatiebord ten behoeve van de visie Family Centered & Integrated care, Godelief van den Aker